Regulamin Serwisu kornet.eu


Regulamin serwisu kornet.eu określa zasady funkcjonowania serwisu i zasad nim kierujących.

Korzystając z serwisu odwiedzający akceptuje jego regulamin oraz politykę prywatności. Nie akceptując jednego lub wszystkich z powyższych nie możesz legalnie korzystać z naszego serwisu.

Właścicielem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za treści w serwisie jest KORNET Tomasz Nikodem, 84-360 Łeba ul. Plac Dworcowy 12/2

Korzystający z serwisu muszą przestrzegać praw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Treści umieszczone w serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą służyć jako jedyne kryterium w podejmowaniu decyzji, a jedynie je wspomagać a i to jest ograniczone do zakresu jaki użytkownik sam uzna za właściwe. Korzystając z serwisu nie można ubiegać się o odszkodowania lub zadośćuczynienia kiedy opublikowane informacje nie pomogły w podjęciu właściwej decyzji i związanych z nią skutkami.

Wszystkie treści są chronione prawem autorskim i prawami pochodnymi i bez zgody właściciela nie mogą być wykorzystywane w całości lub we fragmentach. Zgoda na wykorzystanie materiałów ma zawsze formie pisemnej zgody i zawiera precyzyjnie pola eksploatacji poszczególnych elementów jakich zgoda dotyczy.